Ondek Nu Hoe Kinderen Hun Leervermogen Ontwikkelen!  Achtergrondinformatie


ontwikkeling van kinderenIn geen enkele fase in de ontwikkeling van de mensheid heeft de mens zoveel hulpmiddelen tot zijn beschikking gehad als in onze tijd. In de laatste decennia heeft het digitale tijdperk zijn intrede gedaan en heeft ons in totaal andere leefomstandigheden gebracht dan in al die duizenden jaren van de mensheidsontwikkeling die achter ons liggen.

Dat dit consequenties voor de ontwikkeling van onze kinderen heeft zou niet verwonderlijk mogen zijn. Wij mensen kunnen ons nu eenmaal niet in zo´n korte tijd geruisloos aan de razendsnelle ontwikkelingen aanpassen.

Om ons lichaam en onze psyche harmonieus te kunnen ontwikkelen is het belangrijk dat wij als kind de natuurlijke fases, met zijn vele nog niet bekende processen, van onze ontwikkeling kunnen/mogen doorlopen. Wij zijn immers onderdeel van de natuur. Negeren wij (massaal) de "wetten" voor een natuurlijke ontwikkeling dan kunnen we voor onplezierige verrassingen komen staan.

Dat het met de ontwikkeling van onze kinderen niet goed gaat moge duidelijk zijn. Steeds meer kinderen krijgen een diagnose en bijbehorend rugzakje. Deels komt dat natuurlijk doordat er meer getest wordt en door de manier waarop in Nederland de financiering geregeld is: zonder diagnose geen extra middelen.

Uit eigen ervaring en in de gespekken die wij met leerkrachten en hulpverleners hebben komt duidelijk naar voren dat steeds meer kinderen motorisch en visueel onvoldoende vaardig zijn. Veel leer- en gedragsproblemen en minder goede leerresulaten dan wat je zou mogen verwachten zijn hier direct of indirect aan gekoppeld. Zie ook recent wetenschappelijk onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam.

Door het voorgaande moge het duidelijk zijn dat we op een punt aangekomen zijn waarop wij als samenleving ons eens "achter de oren zouden kunnen krabben" en ons afvragen wat wij hier aan kunnen doen. Met een schouderophalend "het is nu eenmaal zo" zouden wij onze kinderen en onszelf wel eens behoorlijk te kort kunnen doen. Ons welbevinden is immers direct gekoppeld aan het welbevinden van onze kinderen. Zijn onze kinderen niet gelukkig dan hebben we het daar als ouders en leerkrachten ook moeilijk mee.