Ondek Nu Hoe Kinderen Hun Leervermogen Ontwikkelen!  
Ervaringen op BS 't Slingertouw Eindhoven


Basisschool 't Slingertouw in Eindhoven heeft in het schooljaar 2010-2011 als pilotschool onze leergang Beter leren door spelen gevolgd. Er zijn nieuwe gezichtspunten ontstaan waardoor leekrachten de grote meerwaarde van de ontwikkeling van motorische en visuele vaardigheden, samen met de ontwikkeling van het zelfgenererend leervermogen, zijn gaan zien. Doelgericht spelen en bewegen zijn voor hen een nog belangrijker middel geworden om de kinderen te stimuleren de vele vaardigheden, die voor het leren op school zo enorm belangrijk zijn, te ontwikkelen.

Hieronder vind je de evaluatie van Suzanne Thissen, een van de leerkrachten van de groepen 1 en 2.


Pilot “Beter Leren Door Spelen” op basisschool ’t Slingertouw te Eindhoven

Dit schooljaar (2010-2011) ging bij ons op school de pilot “Beter Leren Door Spelen” van start, in de kleuterbouw. Een schooljaar lang zijn we extra aandacht gaan besteden aan de motoriek, via spelen en bewegen.

De wekelijkse mail van Beter Leren Door Spelen zorgde voor de aandachtspunten voor die week, met achtergrondinformatie en spel ideeën (vaak d.m.v. korte filmpjes) voor zowel de ouders thuis als de leerkrachten op school.

Kinderen groeien in deze tijd op een hele andere manier op dan voorheen. Er is sprake van bewegingsarmoede. De Maxi Cosy, de auto, de TV en de computer zorgen er voor dat een kind meer stilgezet wordt, en alsmaar “in een programma” stapt in plaats van zelf actief te zijn.
Ook wordt in deze tijd steeds meer zichtbaar dat kinderen op school veel begeleiding vragen, en leer- en gedrag stoornissen ontwikkelen.

Met de pilot, een wetenschappelijk onderzoek naar het verband tussen de motoriek enerzijds en cognitieve vaardigheden anderzijds, hopen we aan te tonen dat het zeer belangrijk is kinderen doelgericht te laten spelen en bewegen.

Het was erg fijn om met de pilot aan de slag te gaan. De eerste weken begonnen we bv. met rollen en kruipen. Kinderen vinden dat natuurlijk héérlijk! Bovendien stonden er in de mail ook veel suggesties over hoe je van dat rollen en kruipen spelletjes kunt maken. En door veel te herhalen, weken lang, zie je de kinderen beter worden.

Balvaardigheid kwam aan bod: eerst lange tijd met ballonnen oefenen, dan rollen met ballen, gooien, stuiten, en dit alles vaak oefenen. In de speelzaal natuurlijk, maar ook op het plein, in de klas en op tussendoor-momenten. Hinkelen, rennen, balanceren, knikkeren, touwtje springen, noem maar op.
Natuurlijk wordt er in iedere kleuterklas bewogen, gegymd en gespeeld. Maar in deze pilot ging het wel een stapje verder: je bent echt weken lang heel gericht een bewegingsvorm aan het inoefenen. Dus niet een keertje een gymles met ballen, maar negen weken lang elke dag met ballen spelen en hierin de vaardigheid opbouwen.

Speciaal voor deze pilot hebben we ook specifieke materialen aangeschaft: de Tooties, de Tos en de Launcher. Goed voor de motoriek, het visuele systeem, de oog-hand coördinatie. Kinderen hebben hier een heel oefen-traject in doorlopen, gedurende het hele schooljaar. Ze vonden het fijn om hier mee te spelen en er steeds beter in te worden!

De inhoudelijke achtergrondinformatie in de mail van Beter Leren Door Spelen heeft ons veel gebracht. We leerden meer over hoe je lijf functioneert, over het lateralisatie-proces, het visuele systeem en bv. het zelfgenererend leervermogen. Hierdoor ga je echt anders kijken naar kinderen, en anders lesgeven. Je wordt deskundiger. Het begrip “zelfgenererend leervermogen” kende ik niet, maar heeft mijn manier van lesgeven echt veranderd. Nu laat ik kinderen veel meer dan voorheen zelf ontdekken, en de volgende stap zetten. Omdat ik nu weet hoe belangrijk het is dat kinderen zelf hun leerproces in de hand nemen, en op gang houden.

Zo hebben we allemaal veel inzichten opgedaan en toegepast. Natuurlijk gaan we daar na dit schooljaar niet opeens mee stoppen; het heeft ons onderwijs structureel veranderd. En het leukste van alles is dat je de kinderen er een groot plezier mee doet, want het is hun natuur: ze willen niets liever dan SPELEN en BEWEGEN!

Suzanne Thissen
Leerkracht groep 1 en 2
Basisschool ’t Slingertouw Eindhoven
Juli 2011