Ondek Nu Hoe Kinderen Hun Leervermogen Ontwikkelen!  
Ervaringen van een moeder die ons traject
gedurende een jaar gevolgd heeft 

 

Omdat we wilden weten of ouders, die alleen onze leergang volgen, zonder verder enige informatie en/of onze begeleiding, hebben we een moeder van een kind van 7 jaar, dat problemen met het leren op school had, gevraagd of ze onze leergang wilde volgen. Deze moeder heeft geen kinderen op een van de scholen die ons traject in schooljaar 2010-2011 gevolgd hebben en ze was ons verder niet bekend, op een aantal e-mailwisselingen na.

Hieronder is haar reactie, die ze ons na afloop van het traject heeft gestuurd, geplaatst. 

Beste Thea,

Ik vond de wekelijkse mail en uitleg heel duidelijk en goed te volgen.

Ik denk dat het een absolute aanvulling is voor leerkrachten in de kleuterklassen zodat ze de ontwikkeling van het kind beter kunnen volgen en stimuleren. Ik denk als de kleuterjuffen van mijn kind dergelijke kennis en begeleiding hadden gehad, hun oordeelsvorming heel anders zou zijn geweest.

Bovendien denk ik dat het een heel interessant programma is voor kinderdagverblijven. Want ook zij hebben een pedagogisch programma maar krijg je als ouder inhoudelijk vaak alleen terugkoppeling over het sociale aspect.

Al met al kreeg ik gedurende het jaar (mede door de wekelijkse nieuwsbrief) meer inzicht in de ontwikkeling. Ook doordat mijn kind ook nog wekelijks naar een fysiotherapeute (sensorische integratie) ging, kreeg ik als ouder steeds meer inzicht wat voor oefeningen/spelletjes extra aan zijn ontwikkeling bijdragen.

Als laatste de aandacht voor oogmotoriek vond ik zeer interessant. Te meer omdat deze bij mijn kind nogal achter liep en men op de vorige school hier totaal geen benul van had en naar handelde. Ook niet toen de fysiotherapeute uitleg gaf en wat van mijn kind mocht worden verwacht en waar zij mee bezig was. Gelukkig is zijn ontwikkeling dit jaar met sprongen vooruit gegaan en heeft hij een goede inhaalslag gemaakt met lezen etc.

Juist omdat Passend Onderwijs een belangrijke ontwikkeling is bij de basisscholen en het dus belangrijk is dat de school naast een goede signaalfunctie ook weten hoe zij de ontwikkeling kunnen stimuleren denk ik dat jouw programma een hele goede aanvulling zou kunnen zijn.

Ik hoop dat je met mijn opmerkingen iets kan.

Met vriendelijke groet!

M.S. moeder van kind van 7 jaar in groep 3 van een reguliere basisschool

NB: om de privacy te beschermen zijn de naam van inzendster en de naam van het kind vervangen door initialen, resp. 'mijn kind". Naar aanleiding van onze ervaringen in de pilotfase en evaluaties met meerdere mensen is ons programma op een aantal punten reeds aangepast.