Ondek Nu Hoe Kinderen Hun Leervermogen Ontwikkelen!  Individuele professionals

 

individuele professionalsOnze leergang Beter Leren Door Spelen is voor veel verschillende professionals heel interessant en zal waardevolle inzichten opleveren.

  • individuele leerkrachten: zij krijgen iedere week informatie over hoe ze in de dagelijkse praktijk op school gestructureerd de kinderen kunt stimuleren hun motorische en vooral ook visuele vaardigheden SAMEN met hun zelfgenererend leervermogen te ontwikkelen. Bovendien bieden we veel achtergrondinformatie over de ontwikkeling van de motoriek en hoe die gekoppeld is aan de ontwikkeling van visuele vaardigheden. 
  • individuele therapeuten: die meer informatie willen hebben over de relatie tussen motoriek, het visueel functioneren en het goed kunnen leren. Vooral de informatie over hoe je kinderen kunt helpen hun zelfgenererend leervermogen te ontwikkelen, blijkt een eyeopener voor veel mensen te zijn. In onze leergang Beter Leren Door Spelen komen deze aspecten aan de orde. Ook over de ontwikkeling van het visuele systeem, de vele aspecten van het visueel functioneren en hoe die in relatie staan tot de ontwikkeling van de motoriek is, over het algemeen, niet erg veel bekend. Ook hier besteden we veel aandacht aan.
  • welzijnswerkers kind en/of gezin: die meer willen weten over de relatie tussen motoriek en leren en praktische tips en informatie willen krijgen over wat ze met kinderen kunnen doen zodat die zich beter kunnen ontwikkelen. En belangrijk is natuurlijk de verwoording naar ouders en beleidsmakers toe. Door ons traject zul je meer inzicht krijgen in hoe al die gebieden van de ontwikkeling iin relatie staan tot het goed kunnen leren.
  • beleidsmakers: ontwikkel je trajecten of beleid die op het leven en de ontwikkeling van kinderen invloed zal hebben, voor zowel de korte als de lange termijn? Als je meer weet over de relatie tussen motoriek, visuele ontwikkeling en het zelfgenererend leervermogen dan kun je in je planontwikkeling daarmee rekening houden en de kinderen datgene aabieden wat ze voor hun ontwikkeling zo broodnodig hebben.

Er kan kan ieder moment van het jaar gestart worden.

Ga verder naar Hoe werkt het