Ondek Nu Hoe Kinderen Hun Leervermogen Ontwikkelen!  Integratie van vaardigheden


vaardigheden lerenVoor het leerproces op school is het heel belangrijk dat je als kind je lichaam als een goed en efficient "stuk gereedschap" tot je beschikking hebt. Het moet min of meer op een onbewust niveau kunnen functioneren.

Vergelijk het maar met autorijden: als je steeds moet bedenken met welke voet je gas moet geven, met welke je moet koppelen en met welke je moet remmen dan ben je daar de hele tijd druk mee en kun je (veel) minder goed op het verkeer letten en ook nog in de gaten houden hoe je moet rijden.

Als je kind bent, geldt precies hetzelfde. Je lichaam groeit en ontwikkelt zich constant en dat alleen al vraagt oefening en aanpassing aan steeds veranderende omstandigheden. Door oefening en herhaling leer je langzamerhand je lichaam steeds beter onder controle te krijgen en bovendien leer je om meerdere dingen tegelijkertijd te kunnen doen.

Tegelijkertijd moet je de wereld om je heen steeds beter leren kennen en begrijpen en je moet daar zelf actief en handelend in op kunnen treden. Dat is namelijk ook wat er op school van je verwacht wordt. Dat gaat allemaal niet vanzelf. Er is veel oefening en eigen ervaring voor nodig om gericht actief te kunnen zijn en te kunnen reageren op wat er om je heen gebeurt zodat dit een vanzelfsprekend proces wordt. Alle delen van je lichaam: ogen en oren (begrijpen wat je ziet en hoort en er op kunnen reageren), handen en voeten en het leer- en denkvermogen moeten fijnafgestemd (op elkaar) ingezet kunnen worden.

Ontwikkeling gaat niet vanzelf maar daar moet voor geoefend worden. Als het goed is doe je dat als kind de hele dag, tenzij je daar de gelegenheid niet voor krijgt en je lange tijd per dag min of meer passief doorbrengt. Dan heb je gewoonweg niet genoeg tijd om dat te ontwikkelen wat je nodig hebt om steeds zelfstandiger je weg in het leven te kunnen vinden en om je eigen "problemen" op te lossen. Vanzelfsprekend gaat dit gevolgen voor het leerproces op school krijgen.