Ondek Nu Hoe Kinderen Hun Leervermogen Ontwikkelen!  
Ervaringen OBS de Torenvalk Leimuiden

 

Wij hebben onze leergang "Beter leren door spelen" zó ontworpen dat het zonder coaching, begeleiding o.i.d. zou moeten kunnen functioneren. Omdat wij graag wilden weten of dit in de praktijk ook het geval zou zijn, hebben wij de Openbare Basisschool de Torenvalk bereid gevonden om onze leergang te volgen zonder dat wij ons daarmee "bemoeid" hebben.

De enige "voorkennis" die de leerkracht Ans van Zuijlen had, was een tweetal workshops "Tooties" die ze bij ons gevolgd heeft in de jaren voorafgaand aan de start van dit pilotproject.

In mei 2011 hebben wij, samen met een aantal ouders en Ans van Zuijlen ons project geëvalueerd. Hieronder, in het kader, vindt u haar evaluatie.

Beter leren door Spelen

Een jaar geleden was ik in de gelegenheid om nieuw materiaal aan te schaffen voor de school. Het werden Tooties. Bij een lezing had ik kennis gemaakt met het materiaal en ik was direct enthousiast. Van het materiaal, maar vooral van de manier waarmee je er kunt werken. De manier van lesgeven aan de kinderen sprak me erg aan. Materiaal aanbieden en vooral verder niet te veel mee bemoeien. De kinderen zelf laten ervaren, zelf hun conclusies laten trekken en zelf leren aanpassen, zodat de vaardigheid toch geleerd wordt. Het boek over het werken met Tooties hebben we ook aangeschaft en toen werden de mogelijkheden nog groter. Veel ideeën, veel lestips en heel veel over de houding van de leerkracht. De resultaten zijn verbluffend. Het is zo mooi om te zien dat de kinderen zoveel zelf kunnen leren van hun ervaringen.

Aan het begin van dit schooljaar mochten we ook nog, als school, meedoen aan het motoriekproject: Beter Leren Door Spelen. Alle ouders en de leerkrachten kregen elke week een bericht via de mail over oefeningen voor de motorische ontwikkeling. Via een videofilmpje werden de oefeningen goed besproken. Vooral de uitleg over je houding als opvoeder werd zo heel duidelijk. Van welke activiteiten uit het dagelijkse leven kun je gebruik maken. En dan moet je denken aan aankleden, boodschappen doen, huishoudelijke klusjes, spelen met het materiaal om je heen enz. Laat de kinderen meedoen en kijk eens hoeveel ze daarvan leren. Uitproberen, doorzetten, accepteren van mislukkingen, uitdagingen aangaan, je eigen mogelijkheden leren kennen en daar gebruik van maken enz.

De ideeën en voorstellen voor de school en de ouders waren verschillend. Iedere groep werd wel op de hoogte gehouden van elkaars oefeningen en dat is ook heel leerzaam.

Elke week kregen we tips over oefeningen, duidelijke uitleg en een mooi overzicht over alle vaardigheden die de kinderen ervan opdoen.

Het mooie is ook dat je als opvoeder en leerkracht de manier van leren in allerlei situaties toepast. Zowel bij motorische als bij cognitieve vaardigheden moeten de kinderen durven beginnen, durven te falen en weer opnieuw te beginnen. Ze moeten het vertrouwen hebben dat, als ze iets nog niet kunnen, zij zelf veel mogelijkheden hebben om het te gaan leren.

Wij hebben nu een jaar mee mogen doen en de kinderen hebben er veel baat bij gehad. Zij zijn zelfverzekerd, gaan de uitdaging aan en hebben vertrouwen in hun kunnen.

Samen met de ouders meedoen aan het project. Ik zou het elke school willen aanbevelen.

We geven de kinderen iets terug van wat ze van nature al hebben. Open en nieuwsgierig de wereld tegemoet gaan, gebruik makend van eigen kwaliteiten en mogelijkheden en daarvan leren.

Ik ben ervan overtuigd dat de kinderen er voor de rest van hun leven profijt van zullen hebben.

Ans van Zuijlen,

o.b.s. De Torenvalk te Leimuiden
mei 2011