Ondek Nu Hoe Kinderen Hun Leervermogen Ontwikkelen!  


 


Resultaten wetenschappelijk onderzoek Radboud Universiteit Nijmegen


wetenschappelijk onderzoek motoriekIn mei 2011 zijn bij zowel de onderzoeksgroep als de controlegroep dezelfde tests afgenomen als die in mei en september 2010 afgenomen zijn. Klik hier voor meer informatie over de nulmetingen van het wetenschappelijk onderzoek.

Verder werden andere gegevens geraadpleegd zoals die van het leerlingvolgsysteem en de CITO-toetsen.

De masterscripties van de studenten van de Radbouduniversiteit zijn hieronder de downloaden.

De scholen zijn enthousiast over de resultaten die zij gezien en ervaren hebben. Die zijn om verschillende redenen d.m.v. dit wetenschappelijk onderzoek moeilijk meetbaar.  

Klik hier voor de ervaringen van basisschool 't Slingertouw

Klik hier voor de ervaringen van basisschool De Torenvalk

Klik hier voor de ouderervaringen

Masterscriptie Chantal Maas: Beter kijken door spelen!; Studie naar de effecten van een spel- en bewegingsinterventie op de motorische en visuele ontwikkeling van kleuters.

Wetenschappelijk gezien zijn de resultaten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen interessant. Een wetenschappelijke publicatie hierover is in voorbereiding. Klik hier voor de conclusies van dit deel van het onderzoek

Masterscripties Marieke de Groot: 'Beter Leren Door Spelen': de Effectiviteit van het Speel-Leertract voor Kleuters Gericht op de Motorische, Sociale en Cognitieve Vaardigheden. Klik hier voor de conclusies van dit deel van het onderzoek

December 2012: artikel "Beter Kijken Door Spelen" in Visus, Vakblad voor optometristen en contactlensspecialisten van OVN (Optometristen Vereniging Nederland). Dit artikel gaat over de resulaten van het wetenschappelijk onderzoek t.a.v. onze leergang Beter Leren Door Spelen. Visus, jaargang 2012 nummer 4 pp 25-29