Ondek Nu Hoe Kinderen Hun Leervermogen Ontwikkelen!  Voor sportclubs

 

sportclubsSportclubs worden steeds meer met het feit geconfronteerd dat kinderen motorisch en visueel niet goed genoeg ontwikkeld zijn om bij het sporten goed te kunnen functioneren. De tendens is om kinderen steeds jonger een sport te laten beoefenen terwijl de kinderen, over het algemeen, daar nog niet echt klaar voor zijn.  

Onze leergang Beter Leren Door Spelen leent zich uitstekend als basis voor een bewegings- en leerprogramma voor jonge leden van sportclubs. Trainers krijgen meer inzicht in de motorische en visuele ontwikkeling van jonge kinderen en de relatie met de ontwikkeling van het zelfgenererend leervermogen. 

Daardoor kunnen zij een actieve bijdrage leveren aan het beter functioneren van hun jeugdleden, niet alleen tijdens het sporten maar op veel meer gebieden van het leven. Voor ouders kan dit een belangrijk argument zijn om hun kind bij een sportclub in te schrijven. 

UIteraard kunnen sportclubs er ook voor kiezen om onze 2-jarige leergang in hun programma te integreren. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

Ga verder naar Hoe werkt het