Ondek Nu Hoe Kinderen Hun Leervermogen Ontwikkelen!  
Wetenschappelijk onderzoek Radboud Universiteit Nijmegen


wetenschappelijk onderzoek motoriekDe resultaten van ons speel- en leertraject Beter Leren Door Spelen vallen, grofweg gezien, in twee delen uiteen. Het ene deel bestaat uit de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek dat door de Radboud Universiteit Nijmegen is gedaan. Het andere deel omvat de waardering die de leerkrachten, die ons traject gevolgd hebben, voor ons project hebben uitgesproken.

Onder de knop Resultaten wetenschappelijk onderzoek worden binnenkort de resultaten van het onderzoek (die begin september 2011 worden verwacht) opgenomen.

Onder de knop Wetenschappelijk onderzoek vindt u een kort overzicht van het onderzoek met de resulaten van de nulmetingen die in mei 2010 zijn gedaan.

De evalutatie van Suzanne Thissen, leerkracht groepen 1 en 2 van Basisschool 't Slingertouw in Eindhoven, onze pilotschool staan onder de knop BS Het Slingertouw 2011 en die van Ans van Zuijlen van de Openbare Basisschool de Torenvalk in Leimuiden vindt u onder de knop OBS De Torenvalk.

Onder Ervaringen van een moeder kunt u de ervaringen lezen van een moeder die ons traject gedurende een jaar gevolgd heeft.